Lapis Tubes 3x4mm /16", $35.00 each strand.

Lapis Tubes

$35.00Price